Design - Konstruktion - Produktion - Certifiering

Ritho design är ett tekniskt konsultföretag med inriktning mot fritidsbåtsproduktion.

Läs mer

Vi erbjuder

teknisk konsult inom

Projektledning

Med den tekniska kunskapen och vår mångåriga erfarenhet av projektledning (inom bl.a. båtindustrin) har vi förmågan att driva både små och stora projekt. Vi vet vikten av lyhördhet och kommunikation, men också nödvändigheten av strikt budgetering och kostnadsuppföljning.

Mekanisk konstruktion

Bred kompetens inom allt från konstruktion av rostfria räcken till små detaljer. Vi arbetar med de vanligaste 3D-plattformarna och tar fram lösningar inom allt från personbilar till pressverktyg.

Elsystem

Vi erbjuder konstruktion och dokumentation av elsystem i enlighet med ISO 10133. Både traditionella som bussbaserade lösningar för båtar från 20-80 fot. Vi jobbar även nära kabelstamstillverkare för att hitta rätt lösning för respektive projekt.

Ytbestämning

Konstruktion och definition av materialytor som underlag för framtagning av produktionsverktyg. Vi arbetar hela vägen från tidiga designskisser till färdig ytmodell med verktygsytor.

Laminatkonstruktion (verktyg & dimensionering)

Framtagning av de smartaste lösningarna för att möta kundens krav på design, kvalitet och producerbarhet. Vi har kunskap och erfarenhet av både nyproduktion och effektivisering av existerande produkter.

CE-märkning och dokumentation

Stöd och arbete med nödvändiga säkerhetskrav inom direktiv och underlydande standarder. Ekonomiska lösningar med anpassning av konstruktion och produktion, samt kontroll och dokumentering för att uppfylla nödvändiga säkerhetskrav.

Referenser

Visa projekt
Visa projekt
Visa projekt
Visa projekt
Visa projekt
Visa projekt
Visa projekt
Visa projekt

Se mer